Landscapes of Faith Festival

runs every day in March 2021 Join the Landscapes of Faith Festival this March – follow it online or get involved in the community. All the festival activity will be Covid-19 safe. If there are government health restrictions we’ll still be streaming and posting the festival online. If it’s possible to safely meet and visit

St Patrick was from Wales!

The name of St Patrick is celebrated around the world – everyone knows the patron Saint of Ireland.  Facts about ancient saints are sometimes clouded in myth and legend, but we know for certain that Patrick is a real, historical figure. His writing still exists today, including his autobiography. But Patrick didn’t start in Ireland.

Cyfle Gwaith – Cynorthwyydd Personol / Prosiect

Cynorthwyydd Personol / Prosiect PENARTH, BRO MORGANNWG Rhan amser (20 awr), dros dro (11 mis) £12-15 yr awr, yn dibynnu ar brofiad Rydym yn chwilio am rywun dymunol, trefnus ac effeithlon ar gyfer rôl Cynorthwyydd Personol / Prosiect, a fydd yn ganolbwynt gweinyddol i brosiect twristiaeth/diwylliannol dynamig a chyffrous newydd yn Ne Cymru a fydd

Gŵyl Tirweddau Ffydd

bob dydd ym mis Mawrth 2021 Ymunwch â Gŵyl Tirweddau Ffydd ym mis Mawrth – gallwch ddilyn yr ŵyl ar-lein neu gymryd rhan yn eich cymuned. Bydd holl weithgareddau’r ŵyl yn Covid-19 ddiogel. Os bydd cyfyngiadau iechyd gan y llywodraeth, byddwn yn dal i ffrydio a phostio am yr ŵyl ar-lein. Os bydd modd i

Halloween and Saints on the Welsh Coast

Above you can watch a film of families in Penarth, South Wales coming together to celebrate ancient Autumn tradition of bonfires, Halloween and the festival of All Saints. This year’s celebration took place before lockdown in Wales in a socially distanced way for a small group of families. It is hoped that if Covid-19 allows

Loading Blogs

Follow us on instagram